Bože, osloboď, uzdrav a žehnaj Slovensko

Administrator 5 apríl, 2020 - 09:30

Bože, osloboď, uzdrav a žehnaj Slovensko!

V roku Božieho Slova a Slovenskej identity

SVITÁ NA PRÍCHOD „JARI DUCHA“ V poslednom čase badáme, že svitá na príchod „jari Ducha, nových Turíc a civilizácie lásky“, ktoré predpovedali viacerí pápeži aj charizmatickí laici. Mnohí sme očakávali, že k výraznej zmene k dobrému už príde v roku storočnice Fatimy a Boľševického puču (VOSR, Petrohrad, november 1917), lebo sa skončilo 100 rokov väčšej moci Satana. Podľa zjavenia, ktoré mal pápež Lev XIII. 13. októbra 1884, Satan si vtedy vypýtal od Vládcu dejín, Ježiša Krista 100-ročnú väčšiu moc, ktorá začala v novembri 1917.

(Viac o tom 100-ročnom zápase na čele so „Ženou odetou slnkom“ je v brožúre Kocian V.: Storočnica Fatimy a jej odkaz, Združenie Jas, Zvolen 2017, s. 12-13 a ďalšie.)

Testament sv. Cyrila

Autor: 

Testament sv. Cyrila a naša slovenská odpoveď?

„Vyslyš moju modlitbu a ujmi sa svojho stáda, ...“

Zabudnuté príhovory 1

Václav Kocian 16 október, 2018 - 14:18

 

Nasledujúce posolstvo bolo dané už v r. 2001, keď ešte sa nedalo predvídať to, čo je v ňom povedané. A potom ostalo zabudnuté medzi starými papiermi, až kým som ho neobjavil po 16 rokoch v rukopise medzi starými papiermi:

 

10.12.2001 – Nakoniec zvíťazí Nepoškvrnené Srdce

Pri prepisovaní článku otca biskupa Pavla Hnilicu SJ z 13. okt. 2001 do nášho časopisu, Novej zvesti 2001, č. 4, zrazu som dostala toto poznanie:

Prvé CD skupiny Veritas z Jakubovho dvora.

Obálka CD
CD si môžte objednať na t.č.: 0905505541


Autor: 
Administrator
Naposledy upravené: 
8 júl, 2017 - 14:59

Nový web pre JAS

Vitajte na novom webe združenia JAS, ktorý práve budujeme.

Pôvodný web bol zachovaný na adrese http://old.jas-zv.sk

Autor: 
Administrator
Naposledy upravené: 
20 máj, 2017 - 14:27

Napíš list lásky môjmu ľudu!

Vierka Nemcová 26 január, 2010 - 00:00

„Som ten, ktorého prenasleduje zlo celého sveta, ale iba ja som svetlo, láska a požehnanie pre celé ľudstvo.

Môj unavený národ – Slovensko. Žehnám ti, požehnávam tvoje kroky, aj keď vždy nekráčate ku mne. Svoju lásku vylievam na celý svet, ale osobitne na vás deti moje slovenské, vždy zaznávané a unavené.

Môj súcit je s vami, pretože viete byť štedrí! Moja láska je s vami, pretože ešte stále viete dávať a objavovať krásy sveta cez moje milosrdenstvo.

V znamení dvojkríža

Vierka Nemcová 27 august, 2008 - 00:00

Na Slovensku rastie počet spoločenstiev, ktoré sa pravidelne modlievajú nielen za uzdravenie a požehnanie svojich rodín, ale aj nášho národa, štátu a Európy. Duch Svätý také šľachetné modlitby často sprevádza aj svojimi darmi, napríklad prorockými príhovormi a symbolickými obrazmi. Jedna sestra z takého spoločenstva, pre ktoré som 27. augusta 2008 vo Zvolene mal sv. omšu, nám rozprávala: