Svedectvá a iné

Svätá Hildegarda

Autor: 

brožúrka oboznamuje ?itate 3/4 a stru?ne so životom svätice Hildegardy z Bingenu v Nemecku a s históriou jej kaplnky v Slia?i na Slovensku. Je skuto?ne pozoruhodné, ako svetlo svätice z Porýnia zaletelo až do tohto kúpe 3/4 ného meste?ka na Pohroní.

Svätý Patrik

Autor: 

Sv. Patrik, apoštol Írska, patrí medzi najobľúbenejších svätcov v Írsku, Veľkej Británií, v Severnej Amerike a Austrálií. Jeho meno sa stalo obľúbeným aj u nás, hoci doposiaľ sme nemali v slovenčine ani jeho životopis. Jeho obľúbenosť je opodstatnená. Nie pre jeho mimoriadne dlhý život, ale pre jeho premnohé mimoriadne skutky, naplnené láskou a silou Ducha Svätého. Platia o ňom slová Apoštola národov: Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci (1 Kor 2,4).