Združenie Jas

Administrator 29 jún, 2017 - 13:59

Adresa:

Združenie Jas
ul. J. C. Hronského 17
960 01 Zvolen

Kontakty:

Tel./Fax: 045/2861261
vierka.jas@zoznam.sk
vierkajas@gmail.com

 

Bankové spojenie:  VÚB Zvolen
č. účtu:  IBAN  SK22 0200 0000 0000 0463 7412

Vďačne vítame každú Vašu pomoc pri plnení nášho poslania, modlitbovú, finančnú aj inú (napr. svedectvá a články na naše vebové stránky a do nášho občasníka a iných publikácií). Za našich spolupracovníkov a dobrodincov je každý týždeň, zvyčajne v pondelok o 16. hod., v ústredí vo Zvolene, v kaplnke Nepoškvrnenej Svätého Ducha, Pánovej služobnice, slúžená svätá omša.