V znamení dvojkríža

Vierka Nemcová 27 august, 2008 - 00:00

Na Slovensku rastie počet spoločenstiev, ktoré sa pravidelne modlievajú nielen za uzdravenie a požehnanie svojich rodín, ale aj nášho národa, štátu a Európy. Duch Svätý také šľachetné modlitby často sprevádza aj svojimi darmi, napríklad prorockými príhovormi a symbolickými obrazmi. Jedna sestra z takého spoločenstva, pre ktoré som 27. augusta 2008 vo Zvolene mal sv. omšu, nám rozprávala:

Počas svätej omše, keď sme sa modlili za dedičstvo otcov v našej krajine, som vnútorne uvidela veľký kotol, v ktorom ruka nebeského Otca miešala dejiny ľudstva. Keď v kotli vyšlo na povrch Slovensko, vyšiel zo štátnej zástavy dvojkríž a vzniesol sa nad Slovensko.

Vtedy som dostala vnuknutie, vnútorné slová:

Pozbierajte odvahu a nedajte zahynúť Slovensku v tom obrovskom kotli národov – v EÚ!

Veď ho chráni znamenie dvojkríža, ktorý má úžasnú moc a silu.

Chráňte, čo je moje, čo je vyvolené od nepamäti!“

Potom som ešte videla hranice Slovenska. Na severe pozdĺž celých hraníc boli horiace sviece. Na juhu až po západné hranice sviece nehoreli. Samozrejme neplatí to o jednotlivcoch.“