Zabudnuté príhovory 1

Václav Kocian 16 október, 2018 - 14:18

 

Nasledujúce posolstvo bolo dané už v r. 2001, keď ešte sa nedalo predvídať to, čo je v ňom povedané. A potom ostalo zabudnuté medzi starými papiermi, až kým som ho neobjavil po 16 rokoch v rukopise medzi starými papiermi:

 

10.12.2001 – Nakoniec zvíťazí Nepoškvrnené Srdce

Pri prepisovaní článku otca biskupa Pavla Hnilicu SJ z 13. okt. 2001 do nášho časopisu, Novej zvesti 2001, č. 4, zrazu som dostala toto poznanie:

Načas zvíťazí pekelné náboženstvo, či už islam alebo nejaké novodobé. Cirkev utrpí veľkú porážku – akoby padne celé kresťanstvo (aj pre neúctu k Panne Márii). Ale nakoniec zvíťazí Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. A tu sa ukáže moc, ktorú jej dal Ježiš: „Žena, hľa tvoj syn“ (Jn 19, 26). 

A to až potom „bude jedno stádo a jeden pastier“ (Jn 10, 16).

 

Ďalšie dávnejšie zabudnuté príhovory (dané asi v našej kaplnke):

Panna Mária vypočúva Tvoju modlitbu za rodinu pre čistotu Tvojho úmyslu a dôveru.

„Doba temna je tu. Bruselský list ohromí svet. Ale ja zvíťazím, Nepoškvrnená!“