Knihy

Krížová cesta človeka

Autor: 

14 zastavení krížovej cesty - cesty Pána Ježiša a cesty ?loveka. V nie?om si tieto dve cesty budú podobné a v nie?om budú vzdialené. Jedno však majú spolo?né - kríž. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže by mojím u?eníkom (Lk 14, 27).

Krížová cesta lásky

... svet je chorý na nedostatok lásky a Ježiš nám jej toľko ponúka...

Krížová cesta nezamestnaných

Autor: 

Kniha je venovaná predovšetkým nezamestnaným, ktorí márne hľadajú prácu a sú smutní, skleslí, zúfalí, rezignovaní a nevedia čo robi, ale možno ju použiť aj pri modlitbe za riešenie iných ťažkých situácii, lebo pre ne platia tie isté pravidlá živej viery a modlitby, dané Božím slovom.

Krížová cesta oslobodenia

na jej jednotlivých zastaveniach poukazuje, ako ve 3/4 mi nás Pán miluje a z ?oho všetkého nás vykupuje a oslobodzuje. Lie?i naše rany, rôzne zviazanosti, hriechy a negatívne putá. Ježiš je Vykupite 3/4 , Oslobodite 3/4 a Lekár. Ježiš je Víaz nad hriechom a diablom!

Krížová cesta požehnávania

Kniha nám ukazuje spôsob, ako čerpať dobrorečením z nevyčerpateľného prameňa požehnávania, ktorým je sám Ježiš Kristus, ako odumiera sebe a prináša požehnanie našim najbližším.

Krížová cesta za vnútorné uzdravenie

je zameraná na lie?enie našej pamäti - bolestných chví 3/4 , ktoré zanechali v našom podvedomí nezahojené rany. Pán Ježiš nám ponúka svoju uzdravujúcu lásku, aby sme prosili nielen za seba, ale aj za tých, ktorí to z nás najviac potrebujú.

Milovať bez lásky a sexu (Česká)

111 otázok redaktora A. Štiavnického o sexe, láske a erotike položených biskupovi Rudolfovi Balážovi. Biskup R. Baláž odpovedá ve 3/4 mi otvorene a kriticky, neraz i do vlastných radov, na podobných 111 otázok, v ktorých ?itate 3/4 každého veku nájde sám seba, ale aj podnety k riešeniu aktuálnych problémov sú?asnosti, ktorú sociológovia charakterizujú ako hypersexuálnu.

Modlitba oslobodenia

Modlitba oslobodenia <br>

Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán

Autor: 

je stru?ná príru?ka na spoluprácu s Pánom Ježišom pri oslobodzovaní seba aj iných. Má dve ?asti. Prvá ?as: Pán Ježiš Oslobodite 3/4 a naša viera a modlitba je zameraná na Pána Ježiša - Vykupite 3/4 a celého ?loveka a na praktický návod ako postupova pri modlitbe za vnútorné uzdravenie a oslobodenie.

Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán, 2. diel

Autor: 

Nesprávne pochopená demokracia, všemocnos peňazí, konzumizmu a falošnej reklamy a programy, ktoré sú vlastne maskovaným klamstvom, i už v TV, na internete a v časopisoch, otvárajú brány pre zlo a jeho iniciátora Zlého. Platí to nielen o programoch, pri ktorých sa zarába na ľudskej zlobe alebo slabosti, na násilí, sexe a ekonomickej korupcii, ale aj o väčšine foriem alternatívnej medicíny a liečiteľstva a o množstve siekt a foriem okultizmu a ezoteriky.

Stránky