B. Kozlík

Krížová cesta lásky

... svet je chorý na nedostatok lásky a Ježiš nám jej toľko ponúka...

Krížová cesta za vnútorné uzdravenie

je zameraná na lie?enie našej pamäti - bolestných chví 3/4 , ktoré zanechali v našom podvedomí nezahojené rany. Pán Ježiš nám ponúka svoju uzdravujúcu lásku, aby sme prosili nielen za seba, ale aj za tých, ktorí to z nás najviac potrebujú.