Ľ. Grega

Krížová cesta človeka

Autor: 

14 zastavení krížovej cesty - cesty Pána Ježiša a cesty ?loveka. V nie?om si tieto dve cesty budú podobné a v nie?om budú vzdialené. Jedno však majú spolo?né - kríž. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže by mojím u?eníkom (Lk 14, 27).