Hans Buob

?o nás čaká na druhom brehu?

Autor: 

Dnes sa stretávame s akousi neistotou o živote po smrti, ktorá sa zdá taká strašná. Po?úvame hlásate 3/4 ov samovykúpenia cez opätovné narodenie, cez prevte 3/4 ovanie. Otázky neba, pekla a o?istca sú od kresanov ponechávané na teológov. <br>