F. Piccolomini

ODPUSTENIE - čo o tom povedal misionár P. James Mariakumar, SVD ?

Na základe spirituality pátra Jamesa Mariakumara, SVD, sa pokúša táto útla brožúrka ponúknu jednoduché a praktické podnety, ako môžem celkom konkrétne takou mierou odpúša, ako to odo m?a o?akáva Ježiš.<br />Ako kresania všetci vieme aspo? na intelektuálnej úrovni: Ježiš od nás o?akáva, že odpustíme všetko a každému nielen raz, ale sedemdesiatsedem ráz (Mt 18,22).<br />Nech Boh poožehná všetkých, ktorí budú túto knižku ?íta. Verím, že toto ?ítanie vám môže by užito?né pre váš vlastný, celkom osobný prístup k duchovnému životu. Kiež by sa Kristus stal vašim stálym sprievodcom a útechou v všetkých životných situáciách.