Zasvätenie slovenska 5.7.2017 v Nitre

Dátum a čas: 
streda, 5. júl 2017 - 10:00

5. júla 2017 v Nitre, na slávnosti sv. Cyrila a Metoda, naši slovenskí katolícki biskupi zasvätia Slovensko, teda slovenský národ a tu žijúce národnosti a celú slovenskú zem Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Bude to obnovenie zasvätenia, ktoré nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko predniesol pred sedemdesiatymi rokmi, 6. júla 1947 na Starých Horách. Vtedajší slovenskí biskupi vyslovili nádej, že jednomyseľné a zbožné zasvätenie prinesie nášmu národu Božie požehnanie. Určite toto zasvätenie pomohlo nášmu národu prekonať štyridsať rokov komunistickej totality, kedy sme ako katolíci boli vytlačení z politic-kého života, ale aj ďalšie roky už demokracie, stále viac manipulovanej a okliešťovanej.

Svätoplukovo námestie, Nitra