Knihy

Svetlo zo Solúna

Autor: 

druhé aktualizované a doplnené vydanie brožúry Svetlo zo Solúna. Je to duchovný životopis sv. Metoda prvého metropolitu Slovenska a úvaha o diele sv. Cyrila a Metoda a význame pre Slovensko, Slovanov a Európu.

Testament sv. Cyrila

Autor: 

Testament sv. Cyrila a naša slovenská odpoveď?

„Vyslyš moju modlitbu a ujmi sa svojho stáda, ...“

Už je tu ten čas, 1. diel

Autor: 

Už je tu ten ?as. Boží ?as, najvyšší ?as ! ?as prebudi sa a za?a kona. Pre záchranu rodín a národa. Lebo liberálna protikresanská globalizácia ohrozuje naše duchovné, kultúrne a biologické korene. Preto boj o ne je boj o život, slobodu a šastnú budúcnos detí, rodín, národa i Európy. Sme v jej strede, na miestach, kde sv. Cyril a Metod položili základy viery a kultúry všetkých slovanských národov. Preto nás Ján Pavol II vyzval: Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícro?ia. Dobre si to uvedomte ! Cie 3/4 tejto dvojdielnej publikácie je da odpove? na túto výzvu. Jej 1.diel má tieto kapitoly:<br>

Už je tu ten čas, 2. diel

Autor: 

Už je tu ten čas. Boží čas - najvyšší čas ! Čas prebudiť sa a začať konať. Pre záchranu rodín a národa. Lebo liberálna protikresťanská globalizácia ohrozuje naše duchovné, kultúrne a biologické korene. Preto boj o ne je boj o život, slobodu a šastnú budúcnosť detí, rodín, národa i Európy. Sme v jej strede, na miestach, kde sv. Cyril a Metod položili základy viery a kultúry všetkých slovanských národov. Preto nás Ján Pavol II vyzval: Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte !

Uzdravenie Slovenska srdca Európy 2

Autor: 

Druhé aktualizované a doplnené vydanie brožúry Svetlo zo Solúna. Je to duchovný životopis sv. Metoda prvého metropolitu Slovenska a úvaha o diele sv. Cyrila a Metoda a význame pre Slovensko, Slovanov a Európu.

Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 1

Kniha sa zaoberá kritickou situáciou Slovenska s hľadaním základných duchovných východísk z nej vo svetle vízie Jána Pavla II., Písma a znamení časov.

Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 2

Autor: 

?o o tom povedal Ján Pavol II. Je pokra?ovaním prvého diela. V knihe je navrhnuté pomerne kompletné východisko z krízy, ktorým je uskuto?nenie vízie a programu, ktorý nám odovzdal Ján Pavol II., najmä po?as svojej tretej návštevy Slovenska 11. až 14.9.2003.

Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 3

Autor: 

?o nám hovorí Duch cez Písmo a dejiny? Kniha je rozdelená do 3 ?astí. <br>1. ?as podáva obraz našej situácie a výsledky h 3/4 adania východiska z 1. dielu.<br>2. ?as Boží plán pre nás pod 3/4 a Jána Pavla II. obsahuje ažiskové prejavy a témy, ako sú vízia o Cirkvi a Slovensku a o našej úlohe v zjednotenej Európe, podmienky blahodárnej budúcnosti pre všetkých, programové priority a stratégia pre nás, najmä evanjelizácia, konverzia ku Kristovi a o?istenie pamiatky.<br>3. ?as Naše povolanie pod 3/4 a Jána Pavla II. obsahuje posolstvá k Božiemu 3/4 udu, ktoré nás pobádajú zatiahnu na hlbinu kresanského života pod 3/4 a Evanjelia a Skutkov apoštolov, a tak sa otvori pre novú jar Ducha.

Uzdravovanie požehnávaním

Autor: 

Kniha uzdravovanie požehnávaním je odpove?ou na vašu túžbu po šastí a h 3/4 adaní zmyslu života. Táto kniha vás nau?í ako získa moc Božieho Slova. Nau?íte sa tiež modlitbu viery, ktorá pohne Božiu ruku a otvorí celé vaše bytie spáse, uzdraveniu a oslobodeniu v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Boh nás volá požehnáva. Táto kniha o meditácii a modlitbe vychádza z Božieho Slova, nájdete v nej témy ako: požehnanie po požehnaní, Boh vás miluje, uzdravenie a oslobodenie mocou mena Ježiš!

Uzdravovanie v modlitbe

Autor: 

kniha obsahuje tieto témy: - Lie?enie duchovných chorôb, Modlitba uzdravenia, Modlitba oslobodenia, Modlitba za vyliatie Ducha Svätého, Modlitba osvieženia, Modlitba odpustenia, Modlitba za uzdravenie psychických ažkostí a chorôb, Modlitba vykúpenia, Uzdravujúca modlitba ruženca, Uzdravujúce ú?inky Eucharistie a iné.

Stránky