V. Kocian

Uzdravenie Slovenska srdca Európy 2

Autor: 

Druhé aktualizované a doplnené vydanie brožúry Svetlo zo Solúna. Je to duchovný životopis sv. Metoda prvého metropolitu Slovenska a úvaha o diele sv. Cyrila a Metoda a význame pre Slovensko, Slovanov a Európu.

Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 1

Kniha sa zaoberá kritickou situáciou Slovenska s hľadaním základných duchovných východísk z nej vo svetle vízie Jána Pavla II., Písma a znamení časov.

Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 2

Autor: 

?o o tom povedal Ján Pavol II. Je pokra?ovaním prvého diela. V knihe je navrhnuté pomerne kompletné východisko z krízy, ktorým je uskuto?nenie vízie a programu, ktorý nám odovzdal Ján Pavol II., najmä po?as svojej tretej návštevy Slovenska 11. až 14.9.2003.

Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 3

Autor: 

?o nám hovorí Duch cez Písmo a dejiny? Kniha je rozdelená do 3 ?astí. <br>1. ?as podáva obraz našej situácie a výsledky h 3/4 adania východiska z 1. dielu.<br>2. ?as Boží plán pre nás pod 3/4 a Jána Pavla II. obsahuje ažiskové prejavy a témy, ako sú vízia o Cirkvi a Slovensku a o našej úlohe v zjednotenej Európe, podmienky blahodárnej budúcnosti pre všetkých, programové priority a stratégia pre nás, najmä evanjelizácia, konverzia ku Kristovi a o?istenie pamiatky.<br>3. ?as Naše povolanie pod 3/4 a Jána Pavla II. obsahuje posolstvá k Božiemu 3/4 udu, ktoré nás pobádajú zatiahnu na hlbinu kresanského života pod 3/4 a Evanjelia a Skutkov apoštolov, a tak sa otvori pre novú jar Ducha.

Zabudnutý kráľ Rastislav a jeho dielo

Autor: 

Zabudnutý krá 3/4 Rastislav?! <br>

Stránky