K 1150. jubileu

Pod víťazným dvojkrížom

Autor: 

?esi majú najkrajší, najvä?ší a najdrahší klenot dvojkríža - 70 centimetrov vysoký Závišov kríž.<br />Aj my máme svoj klenot. je ním cyrilometodský slovenský dvojkríž. Stál pri zrode nášho národa, našej kultúry, štátnosti i našej viery. od roku 863 sprevádza nás celou históriou. Svojím jasom presvietil ažké chvíle naších dejín a zahnal tmu. Stojí na slovenských v?škoch i štítoch. Je vsadený do srdca Európy ako najkrajsšie znamenie a prís 3/4 ub pre jej i našu šastnú budúcnos.

Svetlo zo Solúna

Autor: 

druhé aktualizované a doplnené vydanie brožúry Svetlo zo Solúna. Je to duchovný životopis sv. Metoda prvého metropolitu Slovenska a úvaha o diele sv. Cyrila a Metoda a význame pre Slovensko, Slovanov a Európu.

Testament sv. Cyrila

Autor: 

Testament sv. Cyrila a naša slovenská odpoveď?

„Vyslyš moju modlitbu a ujmi sa svojho stáda, ...“