Testament sv. Cyrila

Autor: 

Testament sv. Cyrila a naša slovenská odpoveď?

„Vyslyš moju modlitbu a ujmi sa svojho stáda, ...“

Zabudnuté príhovory 1

Václav Kocian 16 október, 2018 - 14:18

 

Nasledujúce posolstvo bolo dané už v r. 2001, keď ešte sa nedalo predvídať to, čo je v ňom povedané. A potom ostalo zabudnuté medzi starými papiermi, až kým som ho neobjavil po 16 rokoch v rukopise medzi starými papiermi:

 

10.12.2001 – Nakoniec zvíťazí Nepoškvrnené Srdce

Pri prepisovaní článku otca biskupa Pavla Hnilicu SJ z 13. okt. 2001 do nášho časopisu, Novej zvesti 2001, č. 4, zrazu som dostala toto poznanie:

Prvé CD skupiny Veritas z Jakubovho dvora.

Obálka CD
CD si môžte objednať na t.č.: 0905505541


Autor: 
Administrator
Naposledy upravené: 
8 júl, 2017 - 14:59

Nový web pre JAS

Vitajte na novom webe združenia JAS, ktorý práve budujeme.

Pôvodný web bol zachovaný na adrese http://old.jas-zv.sk

Autor: 
Administrator
Naposledy upravené: 
20 máj, 2017 - 14:27

Napíš list lásky môjmu ľudu!

Vierka Nemcová 26 január, 2010 - 00:00

„Som ten, ktorého prenasleduje zlo celého sveta, ale iba ja som svetlo, láska a požehnanie pre celé ľudstvo.

Môj unavený národ – Slovensko. Žehnám ti, požehnávam tvoje kroky, aj keď vždy nekráčate ku mne. Svoju lásku vylievam na celý svet, ale osobitne na vás deti moje slovenské, vždy zaznávané a unavené.

Môj súcit je s vami, pretože viete byť štedrí! Moja láska je s vami, pretože ešte stále viete dávať a objavovať krásy sveta cez moje milosrdenstvo.

V znamení dvojkríža

Vierka Nemcová 27 august, 2008 - 00:00

Na Slovensku rastie počet spoločenstiev, ktoré sa pravidelne modlievajú nielen za uzdravenie a požehnanie svojich rodín, ale aj nášho národa, štátu a Európy. Duch Svätý také šľachetné modlitby často sprevádza aj svojimi darmi, napríklad prorockými príhovormi a symbolickými obrazmi. Jedna sestra z takého spoločenstva, pre ktoré som 27. augusta 2008 vo Zvolene mal sv. omšu, nám rozprávala: