Napíš list lásky môjmu ľudu!

Vierka Nemcová 26 január, 2010 - 00:00

„Som ten, ktorého prenasleduje zlo celého sveta, ale iba ja som svetlo, láska a požehnanie pre celé ľudstvo.

Môj unavený národ – Slovensko. Žehnám ti, požehnávam tvoje kroky, aj keď vždy nekráčate ku mne. Svoju lásku vylievam na celý svet, ale osobitne na vás deti moje slovenské, vždy zaznávané a unavené.

Môj súcit je s vami, pretože viete byť štedrí! Moja láska je s vami, pretože ešte stále viete dávať a objavovať krásy sveta cez moje milosrdenstvo.

Moje požehnanie prechádza vašimi pokoleniami, rodmi, aj keď vy nechápate význam požehnania v konečnej miere. Môj Syn je smutný, že sa v jeho mene nekonajú väčšie zázraky vo vašich rodinách a rodoch - žijúcich pre nedôsledok lásky, pokoja a viery.

VIERY – PALICE SVETA.

Udrieš palicou a vytryskne voda mojej lásky na znamenie, ŽE SOM! Podľa tohto ma poznajú mnohí. Oživujte vieru vo vašich srdciach, ako aj v srdciach ostatných bratov a sestier! Udri zem palicou a rozzeleňajú sa lúky a klasy vydajú úrodu a zem pozbiera plody!

Vyjdi zo seba, môj slovenský národ, a prines, čo sa očakáva od teba: vieru – palicu sveta! Nie na potrestanie, ale na riadnu obrodu nových sŕdc, túžiacich po mne.

MNE JE PRICHYSTANÁ SLÁVA, CEZ MOJE MILOVANÉ SLOVENSKO. SOM TEN, KTORÝ SOM! SOM VŠETKO! A všetko zostane tak, ako ja chcem. Amen.“

 

Boh pokoja prechádza národmi a vyberá si spomedzi nich svojich, aby boli pripravení ísť a odísť. S týmito národmi bude Pán bližšie spolupracovať. Cítila som, že si vyberie i Slovensko. Je to triumfálny pochod.

 

„Slovensko - cez teba prechádza dravý prúd rieky nevery - ale ešte stále existujú silné brehy, aby sa voda neprevalila cez ne. Amen.

Po samý okraj brehov dovolím, aby sa naplnilo koryto rieky. Viac nie. Amen.“